Skogsnäringens betydelse för svensk ekonomi

Skogsnäringen, det vill säga skogsindustrin och skogsbruket, är en stor del av Sveriges samhällsekonomi. Enligt FN´s livsmedel- jordbruksorganisation utgör närmare hälften av Sverige landareal av skogsmark, vilket är strax över 28 miljoner hektar. 50 procent av den svenska skogen ägs av privata skogsägare, 25 procent ägs av skogsbolag och resterande 25 procent ägs av svenska staten.

Skogsnäring skapar arbete

Skogsnäringen i Sverige ger idag arbete till ungefär 60 000 personer enligt siffror från Skogsindustrierna, som är massa- och pappers samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Denna siffra över sysselsatta stiger uppemot 200 000 om man även räknar in underleverantörer och kringverksamheter till skogsnäringen. 2012 var Sverige världens tredje största exportör av trävaror, papper och massa efter USA och Kanada.

Skogsnäringen är bra för privatekonomin

Eftersom hälften av den svenska skogsmarken ägs av privatpersoner är skogsnäringen även viktig för privatekonomin. Idag finns det nära 330 000 skogsägare som svarar för 60 procent av skogsavverkningarna i Sverige. De flesta skogsägare sköter sina verksamheter genom enskild firma och organiserar sig med andra skogsägare genom skogsägarföreningar.

Skogsindustrin hjälper även till att bevara friluftsliv och naturturism som har stora ekonomiska värden för Sverige. Även rennäringen, som är en exklusiv rättighet för samerna, är en viktig näringsgren som är beroende av skogsmarker.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>