Miljöfrågor som rör skogsbruk i Sverige

En stor miljöfråga som rör skogsbruket är hållbar utveckling. Det handlar om att nå såväl ekonomisk hållbarhet som ekologisk och social hållbarhet. Begreppet hållbar utveckling infördes 1987 i samband med att Brundtlandkommissionens rapport ”vår gemensamma framtid” publicerades.

Såhär lyder definitionen av hållbart skogsbruk som antogs inom Forest Europe 1993:

” Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas ”.

Definitionen antogs även senare av FN´s jordbruks- och livsmedelsorganisation och innebär bland annat att:

– Skog och skogsmark ska brukas ansvarsfullt och produktivt på ett sätt som ger en uthålligt god avkastning.
– Skogbruket ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer samt se till att vattenkvalitet och biologisk mångfald bevaras i skogen.
– Frågor som rör relationer mellan skogsbruket och rennäringen samt allemansrätt och landsbygdsutveckling ska iaktas. Det gäller även frågor i arbetsvillkoren i skogsbruket så som anställningsförhållanden, kompetenskrav, arbetsmiljö och arbetsorganisation.
Konsumtionens påverkan på miljön

En annan viktig miljöfråga som rör skogsbruk i Sverige är konsumtionen av träprodukter. Eftersom produktionen av de tjänster och varor vi köper har stor inverkan på miljön är det viktigt att öka medvetenheten kring hur vår konsumtion påverkar naturen och omgivningen. Skogen är en viktig del i vårt ekosystem och bör till varje pris bevaras och brukas på ett ansvarsfullt och effektivt sett.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>